Back.

A cookie is a small text file which a page on Geely Innovation Centre’s website may request to save on your computer. If you do not want cookies to be saved on your computer, you can prevent this by changing the settings on your web browser. If you choose not to accept cookies, you can still use the website but its functionality will be limited.

Geely Innovation Centre’s uses session cookies. These are temporary files which are stored on your computer during the time you visit the website but which are deleted when you close your web browser. Session cookies are used to keep track of which information searches relate to each visitor. The information is not stored nor is it shared with others.

Through Google Analytics, Geely Innovation Centre’s website also uses persistent cookies. These cookies gather information on an aggregated level about how visitors use the website. This may include which pages are shown, the duration of a visit, and which keywords are used. The analysis tool is used to enable us to improve the website on an ongoing basis and to make it easier for visitors to find information. Information which is provided by the cookies is not shared with others and if you do not accept cookies, no information will be gathered.

Vi är glada att kunna meddela att arbetet med att bygga Geely Innovation Centre nu är igång! Nedan kan du läsa mer om arbetets status och hur planen ser ut för kommande veckor.

Status idag

 • Området är stängt för obehöriga och grindar har satts upp mot Pumpgatan.
 • Mot Planetgatan i väster har planket målats. På planket kommer det att sättas upp varnings- och informationsskyltar.
 • Mot Pumpgatan i öster håller ett plank på att sättas upp.
 • Ett tillfälligt byggstängsel har satts upp mot Lindholmsallén. Under den kommande veckan kommer stängslet att ersättas av ett plank.
 • Pålkran nummer ett har etablerats på arbetsplatsen.
 • Armeringsstationen har monterats.

Arbete under vecka 27

 • Pålkran nummer två etableras och pålningsarbetet med kranfundament nummer ett påbörjas.
 • En spontkran etableras för att sponta gropen för den stora kranen.
 • En grävmaskin etableras som kommer att schakta ur krangropen, därefter påbörjas arbetet med att forma och gjuta fundamentet.

Arbete under vecka 28

 • Pålning fortgår längs Lindholmsallén. Norra delarna av gatan (inklusive gång- och cykelbana) kommer periodvis att stängas av.
 • Kranfundamentet formas och armeras.
 • Byggbodar ställs upp på södra delen av arbetsområdet.
 • Vepor och flaggstänger monteras kring arbetsplatsen.

Vi är medvetna om att arbetet kan vara störande och vi uppskattar din förståelse. Om du vill läsa mer om hur arbetet framskrider, gå in på www.geelyinnovationcentre.eu, där vi kontinuerligt lägger upp ny information.

Om du har frågor eller vill veta mer om projektet, hör gärna av dig till oss på någon av mejladresserna nedan – vi svarar så snart vi har möjlighet.

Generella frågor: info.gic@geely.com
Press: press.gic@geely.com
Partnerskap: partnerships.gic@geely.com

Nyheter