Back.

A cookie is a small text file which a page on Geely Innovation Centre’s website may request to save on your computer. If you do not want cookies to be saved on your computer, you can prevent this by changing the settings on your web browser. If you choose not to accept cookies, you can still use the website but its functionality will be limited.

Geely Innovation Centre’s uses session cookies. These are temporary files which are stored on your computer during the time you visit the website but which are deleted when you close your web browser. Session cookies are used to keep track of which information searches relate to each visitor. The information is not stored nor is it shared with others.

Through Google Analytics, Geely Innovation Centre’s website also uses persistent cookies. These cookies gather information on an aggregated level about how visitors use the website. This may include which pages are shown, the duration of a visit, and which keywords are used. The analysis tool is used to enable us to improve the website on an ongoing basis and to make it easier for visitors to find information. Information which is provided by the cookies is not shared with others and if you do not accept cookies, no information will be gathered.

Viktig info

Frekvensen av transporter runt arbetsplatsen har minskat till ca 10–20 per dag. Detta är temporärt och kommer att öka igen.

Pågående arbete, hus 11

  • Rumsbildning pågår. Plan 0–3 klara, plan 4–7 är påbörjade och plan 8 är förberett.
  • Arbetet med utfackningsväggar fortsätter, samtidigt som huset isoleras.
  • Fasaden mot Lindholmsallén får glas.
  • I källaren görs arbeten med ventilation och rör.

Pågående arbete, hus 12

  • Pålningen är klar, liksom grovschaktningen.
  • Betongarbeten pågår.

Kommande arbete

  • Vecka 19 kommer Göteborg Energi att påbörja schaktning för inkommande fjärrvärme och kyla, vilket kommer att medföra begränsad framkomlighet vid korsningen Planetgatan/Lindholmsallén.
  • Vecka 22–23 kommer Prefabsystem Entreprenad Syd AB att påbörja leverans och montage av stomme till Hus 12. Detta kommer att innebära fler transporter in till arbetsplatsen.

Nyheter