Back.

A cookie is a small text file which a page on Geely Innovation Centre’s website may request to save on your computer. If you do not want cookies to be saved on your computer, you can prevent this by changing the settings on your web browser. If you choose not to accept cookies, you can still use the website but its functionality will be limited.

Geely Innovation Centre’s uses session cookies. These are temporary files which are stored on your computer during the time you visit the website but which are deleted when you close your web browser. Session cookies are used to keep track of which information searches relate to each visitor. The information is not stored nor is it shared with others.

Through Google Analytics, Geely Innovation Centre’s website also uses persistent cookies. These cookies gather information on an aggregated level about how visitors use the website. This may include which pages are shown, the duration of a visit, and which keywords are used. The analysis tool is used to enable us to improve the website on an ongoing basis and to make it easier for visitors to find information. Information which is provided by the cookies is not shared with others and if you do not accept cookies, no information will be gathered.

Viktig info

  • Frekvensen av transporter runt arbetsplatsen har åter ökat till ca 20–30 stycken per dag. Dessa påverkar framförallt Planetgatan.
  • Pumpgatans vänstra sida är avstängd under tiden Kretslopp och vatten ansluter vatten och avlopp. Detta gäller åtminstone under juli månad.
  • Göteborg Energi återställer gång- och cykelbanan vid Planetgatan.

Pågående arbete, hus 11

  • Rumsbildningen är nästan klar. Viss komplettering ska ske vid utfackningsväggar på plan 7 och 8. På plan 2 pågår arbete med undertak och golv.
  • Fasaderna mot Pumpgatan och Planetgatan får glas.
  • Inkoppling av värme och kyla är nästan klart.

Pågående arbete, hus 12

  • Betongarbeten pågår.
  • Pelare, balkar och bjälklag har levererats till arbetsplatsen, vilket gör att arbetet med stommen för hus 12 kan börja.

Kommande arbete

  • Innan semestern kommer arbetet med murning av fasaden på hus 12 att påbörjas.
  • På insidan kommer sten- och plattsättning att påbörjas under nästa vecka.

Nyheter