Back.

A cookie is a small text file which a page on Geely Innovation Centre’s website may request to save on your computer. If you do not want cookies to be saved on your computer, you can prevent this by changing the settings on your web browser. If you choose not to accept cookies, you can still use the website but its functionality will be limited.

Geely Innovation Centre’s uses session cookies. These are temporary files which are stored on your computer during the time you visit the website but which are deleted when you close your web browser. Session cookies are used to keep track of which information searches relate to each visitor. The information is not stored nor is it shared with others.

Through Google Analytics, Geely Innovation Centre’s website also uses persistent cookies. These cookies gather information on an aggregated level about how visitors use the website. This may include which pages are shown, the duration of a visit, and which keywords are used. The analysis tool is used to enable us to improve the website on an ongoing basis and to make it easier for visitors to find information. Information which is provided by the cookies is not shared with others and if you do not accept cookies, no information will be gathered.

Viktig information

BRA Mark kör kontinuerligt schaktmassor från arbetsplatsen vilket kan påverka framkomligheten på Pumpgatan.

Utförda arbeten

 • Pålningen av hus 1.1 är nu avslutad.
 • Spontning mot Pumpgatan hus 1.1 är avslutad.

Pågående abete

 • Minnen från forna dagar. Kanske en del av M/T BERA. image002

 • BRA Mark håller på med grov och detaljschakt image003

 • Skanska monterar Kran #1. Endast höjning kvarstår. image004

 • Armering av Fundament image009

 • Betong gjuter pålfundament image011

 • Vi har nu mannat upp med lite nytt folk på BRA och hälsar betongarna, Tomas, Kent och Henrik samt träarbetaren Billy välkomna.
 • Vi arbetar med att forma och gjuta pump och- hissgropar samt fundament.
 • Vi kommer även att påbörja grovbetonggjutning av schaktbotten under denna vecka.
 • Pålab håller på med Spontning mot Planetgatan för hus 1.1

Kommande arbeten

 • BRA Mark kommer under kommande 3 veckor att schakta ur gropen.
 • Vi kommer nu succesivt att utöka antalet arbetare på plats.
 • Pålab kommer att starta med pålning för etapp 1.2 under v. 38 alternativt v. 39.

Nyheter