Back.

A cookie is a small text file which a page on Geely Innovation Centre’s website may request to save on your computer. If you do not want cookies to be saved on your computer, you can prevent this by changing the settings on your web browser. If you choose not to accept cookies, you can still use the website but its functionality will be limited.

Geely Innovation Centre’s uses session cookies. These are temporary files which are stored on your computer during the time you visit the website but which are deleted when you close your web browser. Session cookies are used to keep track of which information searches relate to each visitor. The information is not stored nor is it shared with others.

Through Google Analytics, Geely Innovation Centre’s website also uses persistent cookies. These cookies gather information on an aggregated level about how visitors use the website. This may include which pages are shown, the duration of a visit, and which keywords are used. The analysis tool is used to enable us to improve the website on an ongoing basis and to make it easier for visitors to find information. Information which is provided by the cookies is not shared with others and if you do not accept cookies, no information will be gathered.

Viktig information

  • Även under den här veckan levereras betongstommar till arbetsplatsen, vilket gör att frekvensen av lastbilar är hög på Pumpgatan.
  • Under denna period är det mycket tunga lyft och transporter på arbetsplatsen, vilket gör att alla måste vara extra uppmärksamma. Tänk på att det är förbjudet att vistas under hängande last.

Pågående arbeten

  • Under vecka 3 monterade Strängbetong plan 6 på hus 11 – 6300 kvm!
  • Vi har börjat arbetet med fasaderna och kommer att flytta byggstaketet för att komma åt att montera glaspartier på byggnader som vetter mot Lindholmsallén.
  • I garaget har arbetet med att spackla väggar satts igång.
  • Tillfällig stämpning har monterats för att stötta upp under uthänget på byggnaden.

Kommande arbete

  • Under vecka 4 kommer vi att påbörja sanering inför rivning av p-garaget.
  • Under vecka 6 kommer vi att påbörja schaktning och betongarbeten för hus 12.

Nyheter